Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie 

  • budování lokálních vytyčovacích sítí
  • všechny druhy vytyčení staveb (budovy, rodinné domky, liniové stavby)
  • vytyčení obvodu staveniště (podle hranic pozemků)
  • určení výškových fixních bodů
  • zaměřování skutečných stavů inženýrských sítí (podle požadavků jejich správců)
  • zaměřování přípojek
  • měření a vyhotovení podélných profilů
  • činnoct OGI (odpovědný geodet investora)

 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište.