Orientační mapy měst a obcí

Městům a obcím nabízíme tvorbu nové (popř digitalizaci a aktualizaci stávající) Orientační mapy (resp. Mapy čísel popisných a evidenčních - MČP).

Základním účelem MČP je umožnit rychlé vyhledání domu s daným číslem popisným (popř.stavby s číslem evidenčním). Celá mapa je proto rozčleněna pomocnou sítí do čtverců. Nedílnou součástí mapy je pak seznam všech čísel popisných (resp. evidenčních) s uvedením příslušného čtverce, ve kterém se stavba nachází

Mapa však může poskytovat mnohem více informací a sloužit pak jako Orientační mapa obce. Dalším obsahem mapy mohou být např.: názvy ulic, vyznačení chráněných a význačných staveb, penzionů, parkovišť, autobusových zastávek, sportovních zařízení, obchodů, sídel firem, v zimě udržovaných komunikací, sjezdovek, turistických stezek, cyklotras, atd. Záleží pouze na Vás, jaké informace budete chtít do Vaší mapy zanést

Výhody vedení mapy v digitální podobě jsou nesporné - snadná, rychlá a levná údržba, vždy aktuální výtisky v libovolném počtu a měřítku (menší formát je vhodný pro práci s mapou v terénu - např. pro potřeby záchranné služby, hasičů, policie; větší formát je pak vhodný jako nástěnná mapa - lze ji např. umístit v obci jako Orientační mapu  pro návštěvníky. Další výhodou je její okamžité začlenění do geografického informačního systému Vaší obce (GIS).

Ukázky z naší tvorby si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii:

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište.