Mapové podklady

Mapové podklady

  • měření polohopisu a výškopisu
  • účelové mapy rozličných měřítek
  • podklady pro projektování
  • zaměření přípojek inženýrských sítí k novým budovám
  • výstupy v různých digitálních formátech (možno i ve 3D)
  • doplnění stávajícími inženýrskými sítěmi podle podkladů jejich správců
  • doplnění hranicemi a čísly parcel podle údajů katastru nemovitostí
  • zhuštění bodového pole metodou GPS

 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište.