Poskytované služby

Uživatelům GIS systému MISYS je poskytována všestranná podpora. Samozřejmostí je instalace systému a zaškolení.

Společnost GEODÉZIE Jablonec nad Nisou dále nabízí:

 • Zajištění a přípravu dat
 • Připojení dat do aplikace
 • Aktualizace softwaru a dat
 • Školení
 • Telefonickou a e-mailovou podporu
 • Konzultační činnost
 • Spolupráci při dodávkách třetích stran
 • ... další služby dle dohody

  

Zajištění a příprava dat

Našim klientům nabízíme všestrannou podporu při zajišťování dat do GIS:

 • pomoc při objednávkách dat z katastrálních úřadů
 • zprostředkování bezplatného získání široké škály dat pro Váš GIS - jako např. letecké ortofotomapy, základní mapy ČR v M 1:10 000 ač 1:200 000, data týkající se ochrany přírody a krajiny (ÚSES, chráněná území, Natura 2000), zátopové oblasti, cestovní ruch (cyklotrasy, turistické trasy) a mnohé další
 • zprostředkování získání dat od správců inženýrských sítí a dalších dodavatelů

Samostatnou kapitolu tvoří data pro Váš GIS námi účelově vytvořená. Jako např.:

 • digitalizace katastrálních map (pro účely GIS i územního plánování)
 • tvorba nových orientačních map města / obce (mapy čísel popisných a evidenčních)
 • digitalizace stávajících územních plánů
 • digitalizace dalších "papírových" map a podkladů - např. inženýrské sítě ve Vaší správě (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) včetně následné tvorby pasportů
 • pasporty komunikací, veřejného osvětlení, hřbitovů, inventarizace pozemků, obecního mobiliáře a další (celkem cca 40) - aktuální seznam dostupných pasportů spolu se stručným popisem naleznete zde
 • geodetické zaměření prvků pasportu ("vypískane" průběhy inženýrských sítí, lampy, dopravní značky, kanalizační šachty a vpustě, hroby, ...) ekonomicky úspornou, ale přesnou metodou GPS (cm přesnost)

Připojení dat do aplikace

 • veškerá získaná data (v téměř libovolných formátech) připojíme do Vašeho GISu (způsob připojení dat můžeme přizpůsobit vašim představám)

Aktualizace softwaru a dat

 • software MISYS je neustále vyvíjen a zdokonalován, reaguje na požadavky a podněty uživatelů
 • aktualizaci dat provádíme vždy po dohodě a na žádost objednavatele

 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište.