Software MISYS

Jako programové vybavení pro GIS využíváme produkty české společnosti GEPRO - desktopový systém MISYS a webový systém MISYS-WEB. Systémy využívají progresivní technologie, jsou vyvíjeny jako samostatná řešení, nikoli jako aplikační nadstavby nad jinými systémy a v neposlední řadě jsou cenově velmi dostupné.Tato pozitiva vedla ke značnému rozšíření systémů řady MISYS v České i Slovenské republice. Množství uživatelů umožňuje získat řadu zpětných vazeb a vyvíjené systémy dále zdokonalovat.

 

MISYS

MISYS

je geografický informační systém (GIS), který pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území. Systém obsahuje především informace o majetkoprávních vztazích, dále o skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. Systém MISYS lze využít při správě území a obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, zeleň apod.), správě technického vybavení (komunikace, inženýrské sítě), územním plánování, stavebním řízení, investičních akcích, pozemkových úpravách, řešení problémů ochrany životního prostředí atd. Všechny verze umožňují kreslení poznámkových výkresů, měření vzdáleností a ploch a širokou škálu tisků . Systém je modulární a lze jej postupně rozšiřovat.

 

MISYS-WEB

MISYS-WEB

V prostředí intranet/internet je k dispozici jednodušší verze geografického informačního systému (GIS) nazvaná MISYS-WEB. Uživateli umožňuje pracovat na svém lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče (např. Microsoft Internet Explorer)
s daty umístěnými na serveru. Systém využívá stejnou datovou základnu jako klasický desktopový GIS systém MISYS.

GIS systém MISYS-WEB se skládá ze dvou částí:

  • Serverová část (mapový a publikační web server), která je realizována jako služba pod Windows NT/2000/XP a vyššími.
  • Klientská část, která je realizována jako aplikace pro internetový prohlížeč s podporou jazyka Java.

Použitá technologie klientské aplikace zajištuje nezávislost na používaném operačním systému a možnost používání systému i v jiném prostředí než Windows (např. UNIX).

GIS systém MISYS-WEB je primárně určen pro jednoduché a rychlé získání grafických a popisných informací bez zdlouhavého školení a nutnosti instalace softwaru u klienta. Proto je do tohoto systému implementována nejdůležitější podmnožina operací s grafickými a popisnými operacemi, která tyto podmínky splňuje. Škála operací systému MISYS-WEB se neustále rozšiřuje a dochází ke sbližování se systémem MISYS.

Velmi důležitou vlastností systému je možnost připojovat do projektů data ze vzdálených serverů pomocí služby WMS (Web Map Services). Kromě této vlastnosti může také systém sám vystupovat v roli poskytovatele dat a pomocí WMS data poskytovat ostatním.

Výhodou GIS systému MISYS-WEB je neustálá možnost přístupu k aktuálním datům a nízké náklady na koncové stanice. Velmi důležitá je také jednoduchá údržba systému, která se řeší centrálně z jediného pracoviště.

Systém je vybaven možností barevné a typové úpravy tak, aby ho bylo možné začlenit do webových stránek zákazníka na internetu a odpovídal tak stylu jeho stránek.

GIS systém MISYS-WEB existuje v několika variantách z nichž většina je součástí základní instalace. Kromě úplné aplikace je možné systém provozovat ve zjednodušené verzi s podporou jazyka Java nebo v jednoduché verzi bez nutnosti podpory jazyka Java. Systém je možné též provozovat na mobilních zařízeních typu PDA nebo na mobilních telefonech s podporou formátu WAP 2.0. Ve vývoji je aplikace, která bude nezávislá na podpoře jazyka Java a bude obsahovat stejnou funkčnost jako stávající aplikace.

GIS systém MISYS-WEB využívá několik speciálních aplikací vyvinutých naší firmou. Jedná se například o dopravní systém MISYS-CAR, který používá MISYS-WEB k zobrazování aktuální polohy vozidel v mapě, k zobrazování tras vozidel atd. Velmi zajímavou aplikací je systém MAPA3, který na rozdíl od běžných GIS systémů nepracuje s prvky uloženými souborově, ale databázově. Všechny grafické i negrafické prvky ukládá do relační databáze Oracle.

Možnosti systému se dají libovolně rozšiřovat pomocí makrojazyka na straně serveru a pomocí vývojového prostředí na straně klienta. Tímto způsobem je možné na přání uživatele (nebo vlastními silami uživatele) systém například vybavit komunikací s různými databázemi pomocí ODBC ovladačů aplikovaných z makra subsystému MISYS-WEB. Těmito prostředky byl systém rozšířen například o výše uvedené moduly ZÚZI a ÚIR-ADR.
Volitelně je možné do systému připojovat různorodou škálu nadstavbových modulů (pasporty), jejichž množina je až na drobné výjimky stejná jako pro desktopový systém.

 

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontakty naleznete zde. Popřípadě rovnou napište.

 Popis systémů MISYS a MISYS-WEB byl převzat z webových stránek společnosti GEPRO.